De bedrijfsfilosofie – mijn  missie


De naam van mijn bedrijf is tekenend voor mijn visie: Het Griekse woord “ holos”  betekent “ geheel”  en “ co”  maakt duidelijk dat het altijd om het samenspel gaat. Als daarbij dan het onderwerp “duurzaamheid”  centraal staat, kunt u rekenen op samenwerking met een mij dat als het ware hand in hand met u, met oog voor uw als mens,organisatie of beweging   en oplossingen zal aandragen  die passend zijn bij uw situatie.

De samenleving is aan het verduurzamen en wordt steeds bewuster van zijn eigen leefomgeving. De samenleving zit in een omslag van het ik-denken naar het wij-denken. Deze omslag heeft voor hevige veranderingen gezorgd in de samenleving.
We worden ons bewust dat niet alles maakbaar is. Wat is de betekenis op langere termijn dat de Aarde niet goed word verzorgt en mensen, dieren en planten die er op leven.  Het gaat er om een goed beheerder te zijn. 

Dit geeft de kans om te kijken naar nieuwe mogelijkheden en hoe mijn ervaring en netwerk kan worden ingezet om de wereld te verduurzamen. Met Holistico – Duurzaamheid Centraal wil ik een positieve bijdrage leveren aan mens, dieren, planten en Aarde.  Social mediaWij bellen terug