.. Holistico draagt bij aan een duurzame en mensvriendelijke Aarde.     


Holistico Duurzaamheid & Menskunde Centraal heeft zich als doel gesteld bij te dragen aan het samen verder bouwen aan een duurzame en mensvriendelijke Aarde.      
    
Vanuit mijn eigen ervaring blijkt dat dit alleen bereikt kan worden als wij er persoonlijk bewust vitaal worden, hoe wij ons als mens onze interne energiesystemen zelf kunnen balanceren en harmoniseren.

Als je je als mens verbonden voelt met je eigen bron en je droom durft te leven, geeft dit levensvreugde en voldoening. 
Hierdoor ontstaat er ruimte in je zelf en met de ander waardoor zowel binnen als buiten verbindend samenwerkt.   
 
Dit is de basis van waaruit Holistico werkt.
                                              "Inzicht geeft Overzicht" & "Eenheid geeft Kwaliteit" 

RendeMensMaker &   EenheidsEnergieLezerInnovator   

Dit zijn mijn Hart & Bron talent die samenwerken om mensen en organisatie te begeleiden en hier onderzoek naar te doen waar hun harts & bron zuiver en energiek van gaan stromen. De ondersteunende talenten dragen hier aan bij,  dat dit in zijn geheel samen werkt met elkaar. Als je ware harts-bron talent weet en leeft kom je in de flow met jezelf en je omgeving.  


Conceptdesigner  & Wegvoorvoeler  

Als sociaal maatschappelijk ondernemer is stichting Earthsmiles, CooperatieAuto tot een bewezen concept gemaakt, in het Earthsmiles VerbindingsPlek aan het bouwen waar "Het Nieuwe Samen" netwerkSPEL en LichtWaterTaal vanaf begin 2023 in  "DE vrije speelruimte" gespeeld kan worden met elkaar. 


Holistisch Visionair  

Vanuit mijn eigen praktijkervaring heb ik 10 jaar als pionier gewerkt aan één van de grootste maatschappelijke uitdaging, hoe gaan we onze omgeving  balanceren en harmoniseren de komende jaren. Deze kennis wil ik nu doorgeven aan de volgende generatie.  


Spelleider  

Hoe wordt jij spelleider van je eigen leven zodat jij je unieke talenten vrij kan spelen in samenspel met andere.  

Stress en spanning zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en zorgen voor vele psychische en lichamelijk klachten. Maar waar komt dit nu precies vandaan? En nog belangrijker, hoe komen we er van af? Wat weten wij

nu eigenlijk van het menselijk lichaam? Hoe werken onze energiesystemen?

Welke invloed heeft onze evolutie gehad op ons lichaam en onze omgeving?


Veel vragen waar niet één antwoord op is. Wil je meer inzicht en overzicht krijgen waar de stress en spanning vandaan komt bij jou? 


De start is de innerlijke verlangen je harts & brontalent te ontdekken. 


Door middel van de Body Tension Scan  met uitleg krijg je meteen veel meer inzicht waar jouw stress en spanning vandaan komt. De scan geeft aan hoe jouw energie systemen samenwerken en waar de blokkades zitten. 

Tijdens de scan maakt het apparaat een programma om de stress en spanning bij jou te behandelen. 

Daarnaast werk ik zelf aan een aantal kernblokkades tijdens de behandeling. 

Door deze zelfontwikkelde en beproefde methode gaat je innerlijke vitaliteit veranderen en ga je stap voor stap naar innerlijke stilte en ontspanning. Na de behandeling geef ik hierover mijn bevindingen met een Omgevingsadvies.


Afhankelijk van jouw behoeften kunnen we in samenspel bepalen wat er nodig is om jouw persoonlijk doel te bereiken.   


Het resultaat is dat je je een gelukzaliger en bewust vitaler persoon gaat voelen. 


Als  je je aangetrokken voelt door mijn verhaal, neem dan contact met mij op via jan.dekock@holistico.nl of 06-43402252  
Holistico Duurzaamheid & Menskunde Centraal geeft Kleur aan de Samenleving  

 

Social mediaWij bellen terug