.. Holistico "Ontdek je unieke talenten"      


Holistico heeft zich als doel gesteld bij te dragen aan het samen verder bouwen aan een duurzame en mensvriendelijke Aarde.      
    
Vanuit mijn eigen ervaring blijkt dat dit alleen bereikt kan worden als wij er persoonlijk bewust vitaal worden, hoe wij ons als mens onze interne energiesystemen zelf kunnen balanceren en harmoniseren.

Als je je als mens verbonden voelt met je eigen bron en je droom durft te leven, geeft dit levensvreugde en voldoening. 
Hierdoor ontstaat er ruimte in je zelf en met de ander waardoor zowel binnen als buiten verbindend samenwerkt.   
 
Dit is de basis van waaruit Holistico werkt.

                        "Samenbouwen geeft Vreugde" & "Ons DNA is Superslim " 

Natuurlijke & Unieke Talenten Bevrijder    

Door met mijn natuurlijk talent als talent bevrijder kan ik mensen begeleiden wat de diepere oorzaak is van spanningen in je lichaam. Dit doe door middel door van te meten en te voelen waar de spanningen/blokkades zitten in de fijn stoffelijke celenergie systemen in je lichaam. Dit houd wel in dat er ja gezegd dient te worden dat je er helemaal 100% voor gaat. Dit vraagt een nieuwe innerlijke houding aan te nemen en je helemaal ja zegt tegen een ontdekkingsreis naar je ware zelf. 

Het resultaat dat je natuurlijke talent helemaal gaat leven en de fysieke en innerlijke spanningen heelt door deze nieuwe innerlijke houding. Dit geeft innerlijke vrede en een innerlijke vitaliteitsgevoel met een smile.  


Holygenetica Begeleider    

We bewegen ons stap voor stap naar het besef dat we beschikken over cellulair geheugen in ons DNA. Als individuele cellen vormen we samen een cellulair netwerk waarin we elkaar niet alleen spiegel maar ook waardevolle informatie uitwisselen met elkaar. Onze involutie vormt de basis voor onze evolutie. Door de heelheid van genetica te gaan begrijpen en bewust te worden wat taal betekend voor ons DNA kunnen wij dit als mensheid evolueren.  


WaardenVerbinder voor bouwen aan het Samenlevingsproject "De Brug naar B"       

Als sociaal maatschappelijk ondernemer is Rivierenlandersinverbinding, stichting Earthsmiles, CooperatieAuto tot een bewezen concept gemaakt. De volgende stap is nu het EarthsmilesHuis  en het C.E.E.C.enter in Tiel een voorbeeld te zijn naar de "Brug van B". Wij bouwen aan de energietransitie van ons als mens en zijn omgeving. Dit is een leer en ervaringshuis voor de netwerk lerende mens met zijn omgeving. 

Wij hebben hiervoor "Het Nieuwe Samen"netwerkSPEL  voor ontwikkeld.  


Cellulair Netwerk Promotor   

Dit verbindt alles wat ik vanuit mijn eigen praktijkervaring de afgelopen  12 jaar als pionier heb geleerd en ontdekt. Onze grootste maatschappelijke uitdaging, hoe gaan we ons zelf en onze omgeving balanceren en harmoniseren de komende jaren. Deze kennis geef ik nu graag door aan de volgende generatie. Hiervoor heb ik de LichtWaterTaal-Frequentie als gereedschap ontdekt.   


De volgende stap 

Onze evolutie reis van Homo Sapien naar Homo Cosmicus.   


HomoCosmicus   

Hoe wordt jij een Homo Cosmicus van je eigen leven zodat jij je unieke talenten vrij kan spelen in samenspel met andere.  

Stress en spanning zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en zorgen voor vele psychische en lichamelijk klachten. Maar waar komt dit nu precies vandaan? En nog belangrijker, hoe komen we er van af? Wat weten wij

nu eigenlijk van het menselijk lichaam? Hoe werken onze energiesystemen?

Welke DNA / mRNA omwenteling heeft invloed gehad op jou lichaam.


 "Ons DNA is superslim "  als je daar van bewust wordt is er geen weg meer terug naar de liefde in je zelf en naar je  omgeving.  


Veel vragen waar niet één antwoord op is. Wil je meer inzicht en overzicht krijgen waar de stress en spanning vandaan komt bij jou?  


De start is de innerlijke verlangen om je harts & brontalent te ontdekken. 


Afhankelijk van jouw behoeften kunnen we in samenspel bepalen wat er nodig is om jouw persoonlijk doel te bereiken.   


Het resultaat is dat je je een gelukzaliger en bewust vitaler persoon gaat voelen. 


Als  je je aangetrokken voelt door mijn verhaal, neem dan contact met mij op via jan.dekock@holistico.nl of 06-43402252  
Holistico Ontdek je unieke talenten geeft Kleur aan de Samenleving  

 

Social mediaWij bellen terug