.. Holistico draagt bij aan een duurzame en mensvriendelijke Aarde.     


Holistico Duurzaamheid & Menskunde Centraal heeft zich als doel gesteld bij te dragen aan het samen verder bouwen aan een duurzame en mensvriendelijke Aarde.      
    
Vanuit mijn eigen ervaring blijkt dat dit alleen bereikt kan worden als wij er persoonlijk bewust vitaal worden, hoe wij ons als mens onze interne energiesystemen zelf kunnen balanceren en harmoniseren.

Als je je als mens verbonden voelt met je eigen bron en je droom durft te leven, geeft dit levensvreugde en voldoening. 
Hierdoor ontstaat er ruimte in je zelf en met de ander waardoor zowel binnen als buiten verbindend samenwerkt.   
 
Dit is de basis van waaruit Holistico werkt.

                                              "Inzicht geeft Overzicht" & "Eenheid geeft Kwaliteit" 

NatuurlijkTalentBevrijder    

Door met mijn natuurlijk talent als talent bevrijder kan ik mensen begeleiden wat de diepere oorzaak is van spanningen in je lichaam. Dit doe door middel door van te meten en te voelen waar de spanningen/blokkades zitten in de fijn stoffelijke celenergie systemen in je lichaam. Dit houd wel in dat er ja gezegd dient te worden dat je er helemaal 100% voor gaat. Dit vraagt een nieuwe innerlijke houding aan te nemen en je helemaal ja zegt tegen een ontdekkingsreis naar je ware zelf. 

Het resultaat dat je natuurlijke talent helemaal gaat leven en de fysieke en innerlijke spanningen heelt door deze nieuwe innerlijke houding. Dit geeft innerlijke vrede en een innerlijke vitaliteitsgevoel met een smile.  


EnergieBalansPromotor   

Vanuit mijn eigen praktijkervaring heb ik 10 jaar als pionier gewerkt aan één van de grootste maatschappelijke uitdaging, hoe gaan we ons zelf en onze omgeving balanceren en harmoniseren de komende jaren. Deze kennis geef ik nu door aan de volgende generatie.  


CooperatieveNetwerkenBouwer      

Als sociaal maatschappelijk ondernemer is stichting Earthsmiles, CooperatieAuto tot een bewezen concept gemaakt.

De volgende stap is het EarthsmilesHuis  en het C.E.E.C.enter in Tiel een voorbeeld te zijn. Wij bouwen aan de energietransitie van ons als mens en zijn omgeving. Dit is een leer en ervaringshuis voor de netwerk lerende mens.

Wij hebben hiervoor "Het Nieuwe Samen"netwerkSPEL  voor ontwikkeld.  


De volgende stap 

Onze evolutie reis van Homo Sapien naar Homo Cosmicus.   


HomoCosmicus   

Hoe wordt jij een Homo Cosmicus van je eigen leven zodat jij je unieke talenten vrij kan spelen in samenspel met andere.  

Stress en spanning zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en zorgen voor vele psychische en lichamelijk klachten. Maar waar komt dit nu precies vandaan? En nog belangrijker, hoe komen we er van af? Wat weten wij

nu eigenlijk van het menselijk lichaam? Hoe werken onze energiesystemen?

Welke DNA / RNA omwenteling heeft invloed gehad op jou lichaam.


Veel vragen waar niet één antwoord op is. Wil je meer inzicht en overzicht krijgen waar de stress en spanning vandaan komt bij jou?  


De start is de innerlijke verlangen je harts & brontalent te ontdekken. 


Door middel van de Body Tension Scan  met uitleg krijg je meteen veel meer inzicht waar jouw stress en spanning vandaan komt. De scan geeft aan hoe jouw energie systemen samenwerken en waar de blokkades zitten. 

Tijdens de scan maakt het apparaat een programma om de stress en spanning bij jou te behandelen. 

Daarnaast werk ik zelf aan een aantal bronblokkades tijdens de behandeling. 

Door deze zelfontwikkelde en beproefde methode gaat je innerlijke vitaliteit veranderen en ga je stap voor stap naar innerlijke nieuwe houding, hierin werk ik samen met andere "nieuwe samen bouwer" ieder vanuit zijn natuurlijke talent. 

Na de behandeling geef ik hierover mijn bevindingen en een advies voor de volgende stap.

Het is altijd jou ontdekkingstocht/reis


Afhankelijk van jouw behoeften kunnen we in samenspel bepalen wat er nodig is om jouw persoonlijk doel te bereiken.   


Het resultaat is dat je je een gelukzaliger en bewust vitaler persoon gaat voelen. 


Als  je je aangetrokken voelt door mijn verhaal, neem dan contact met mij op via jan.dekock@holistico.nl of 06-43402252  
Holistico Duurzaamheid & Menskunde Centraal geeft Kleur aan de Samenleving  

 

Social mediaWij bellen terug