Mijn Weg naar Zelfkrachtinzicht.      


Door de ontwikkeling van 22 jaar heb ik ontdekt wat dit betekend. De energetische informatie die je bij je draagt bepaald wie jij bent als persoon. Dat is bij ieder mens anders en dat maakt het complex en aan de andere kant zijn er wetmatigheden. Om dit te ontdekken heb ik een hele weg afgelopen. 

Resultaat meer zelf-samenkracht door het innerlijke bewustzijnsplezier wat ik nu in mij heb door mij zelf te bestuderen lichamelijk en geestelijk. 

Hoe is dat zo gekomen: 
Door mijn traumatisch ervaring met en bijna dood ervaring op mijn 4,5 jaar en geleefd met een moeder die manisch depressief was. Hierdoor heb ik een communicatie stijl ontwikkelen van terugtrekken of boos worden. Dit werd steeds bepalender na mijn 34ste levensjaar. Nu weet ik waarom maar toen niet. Ik veranderde vanaf mijn 30ste qua energetische energie stap voor stap.    

Voor mijn 34ste heb veel gelopen bij een homeopath voor mijn drukte in mijn hoofd en spanningen. Op deze leeftijd ben ik begonnen met mijn zelfstudie naar hoe zit in elkaar. Op mijn 36ste heb ik een wake up call ontvangen doordat ik de kattenkrab ziekte heb gekregen. Een jaar zeer vermoeid te veel afgeweken te zijn van mijn natuurlijke pad. Toen niet bewust maar achter af kijkende zijn dit eerste stap geweest op mijn weg naar het Eenheids Communicatie. Dit is door veel vreugde en verdriet tot stand gekomen want je denkt je bent als je iets gedaan hebt.  

De Zelfstudie begon op mijn 32ste met een Cursus Voetreflex , Moxa therapie (meridianen en organen cyclus hoe dit werkt), Cranio Sacral, Massage,Reiki, Helende de reis, De helende Stem , Zielen genezing, Human Design,Feng Shui, NLP Practitioner, Bewust bedrijven Model,Ontdek je natuurlijke talenten, Verbindende Communicatie, Emotion Code,De samenlevingskunstenaar opleiding. Daarnaast nog diverse coaches en therapeuten gehad en veel boeken gelezen. De Stem van je Lichaam raakte mij diep. Toen begon ik te begrijpen hoe dingen zitten in je lichaam. 

Stap voor Stap heb ik ontdekt dat ik heel gevoelig mens ben voor energetische energie vanuit mijn omgeving en wat geblokkeerde emotie mij je doen.  Door de onveiligheid in mijn jeugd jaren en wat dat vervolgens gaat doen wordt het een cluster van emotie in je lichaam die je leven gaan bepalen. 
Door mensen te begeleiden heb ik mooie resultaten gezien bij andere en heeft mij gestimuleerd om mij verder te ontwikkelen wat natuurlijk nooit stop.  

Door nog meer in de stilte te gaan te verinnerlijk door I Tjing en Yin Yang en alle puzzeltjes te verbinden maak ik op 55ste de stap om deze kennis actief te gaan delen. Ik ben dankbaar voor de weg die ik heb dienen gelopen het heeft mij verrijkt. 
Mensen die energetische ernstig beschadigd zijn worden vaak niet herkend want het is niet te zien aan hun. Ik deze energetisch invalide mensen meer stem geven.  

Mijn Droom in 2007 is 2020 werkelijkheid geworden.  "Eenheid geeft Kwaliteit" 

Er is bij mij heel veel dankbaarheid voor alles wat ik heb mogen ontvangen van iedereen die mijn weg heeft gekruist. 

Mijn Droom vanaf 2020 is om met mijn kennis en natuurlijke kwaliteiten vanuit mijn bron te delen met andere mensen. Door deze kennisverdieping meer zelfkracht te hebben hoe hun lichaam, hoofd, hart en buik met elkaar functioneert/ communiceert zodat zijzelf ook in  meestal een flow  leven die bij hun past. De ultieme droom is dat zij deze kennis ook weer overdragen op anderen mensen.    
Social mediaWij bellen terug