Samenlevingsproject "de Brug naar B"      


Wij zitten in volgende fase van onze evolutie dat we allemaal zelfstandig en collectief verbonden zijn. Dat iedereen verantwoordelijkheid dient te gaan dragen voor zijn eigen energie en voor een duurzame en mensvriendelijk Aarde. Als ieder deze stap maakt en zijn of haar unieke talenten inbrengt komt er een mooiere Aarde. 

Wij geven een klein voorbeeld in de gebouw "de Brug in Tiel" wat weer een inspiratie kan zijn voor andere.  
Hoe kunnen wij ons zelf voeden en ook onze omgeving. 
Dit doen wij stap voor stap want alles heeft zijn eigen tijd en ruimte nodig om te wortelen om vervolgens te kunnen manifesteren.  De oogst wordt samen gedeeld. 

Dit Samenlevingsproject " de Brug naar B" is een doorgaande beweging in onderlinge afhankelijkheid in gelijkwaardigheid. 

Samenleven doe je samen

Social mediaWij bellen terug