Het nieuwe Samen

Het nieuwe Samen is een beweging die erin gelooft dat met elkaar en met jezelf verbinden leidt naar een vreedzamere, zachtere wereld waarin meer met elkaar gedeeld wordt.

Het Nieuwe Samen wil dit uitdragen en ruimte bieden voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling in een veilige omgeving, waar mensen elkaar echt ontmoeten vanuit hun hart.

Het nieuwe Samen is een collectief in de vorm van een gelijkwaardige samenwerking waarin een ieder toegevoegde waarde levert vanuit eigen kwaliteiten, expertise en kennis.

Door onze ervaringen in de afgelopen jaren trekken wij de conclusie dat er een beweging dient te zijn die zich alleen maar bezighoudt met het bouwen van een betekenisvolle samenleving.

Als ‘Creators in Earth Values’ brengen de deelnemende organisaties en personen hun unieke talent in gelijkwaardigheid in.  

Het principe van Het nieuwe Samen is gestoeld op een holistische benadering, die niet alleen om geld draait maar ook om duurzame relaties. Het besef van wederzijdse afhankelijkheid maakt keuzes makkelijker en zorgt voor een juiste balans tussen korte- en lange termijndoelen.

Het nieuwe Samen gelooft in waardecreatie door dynamische, gelijkwaardige verbindingen om zo samen te bouwen aan een nieuwe orde van samen leven en samen werken. Wanneer ieder zijn eigen talenten, kennis en uniciteit inbrengt kunnen deze creatief en constructief aan elkaar geknoopt worden.

Hiermee ontstaat een niet te stuiten krachtbron, waarin ieder zoveel mogelijk zichzelf kan ont-wikkelen en van hieruit bijdragen aan een groter geheel.

We organiseren ontmoetingsavonden, workshops en andere bijeenkomsten die voor iedereen de eerste twee keer vrij toegankelijk zijn.

Je kunt daarna of meteen bepalen of je aan wilt sluiten bij Het nieuwe Samen collectief.

Meer weten?
Jan de Kock 06-43402252


Social mediaWij bellen terug

Diensten
Algemene voorwaarden
Bereikbaarheid
Holistico
Deel Vervoer
Algemene voorwaarden
AdresgegevensOver mij
Leefomgeving
Privacy statement
Contactformulier
Projecten
Helen Vieren
Disclaimer
Routebeschrijving
ReferentiesMVO nevenactiviteiten

Bij Holistico staat duurzaamheid centraal. Alles wat we doen, doen we
met eerlijke intenties en de wens om mooie dingen te maken die inspireren.
Onze missie bestaat uit het creëren en ontwikkelen van originele oplossingen.