Netwerk Coach   

 

Mijn rol is een nieuw netwerk opbouwen waar men in gelijkwaardigheid en wederzijdse afhankelijkheid samenwerkt. 

Dit kan ik alleen doen als jouw initiatief voldoet aan mijn eigen waarden, die als basis hanteer. 


Dient het de Aarde om gezonder te maken en wordt er harmonie gecreëerd?   

Als jouw initiatief hieraan voldoet en ik mij hier intrinsiek aan verbonden heb, stap ik er helemaal voor je in. 


Vervolgens is de vraag welke visie jij hebt en wat het eindplaatje is dat jij zou willen realiseren? 


Door mijn jaren lage ervaring als begeleider heb ik geleerd dat een nieuw initiatief succesvol 

maken veel geduld en leiderschap vraagt. 


Stap voor stap ga ik te werk want elke keer ontstaat er een nieuw veld met nieuwe mensen en mogelijkheden. 


Bij een nieuwe initiatief komt het er op aan hoe je verbindingen kunt leggen tussen mensen en een unieke product of dienst. 

Welke behoefte vul je in en willen mensen zich verbinden aan het nieuwe initiatief?

Welke mensen voelen de interne drive om mee te doen om dit te realiseren? 

Hoe voelen ze zich betekenis om aan dit initiatief hun bijdrage te leveren?  

Er dient vertrouwen opgebouwd te worden en ieders talent dient goed ingezet te worden. 


Het sociale, ecologische en economische als uitgangspunt dient in balans zijn. 

Energetisch moet dit kloppen. 


Als netwerk coach zorg ik dat het netwerk blijft stromen en voortgang boekt. 

Eerst zeer actief om nieuwe spelers te binden en vervolgens als het meer body krijgt op de achtergrond.

Staat het netwerk dan nog alleen als vraagbaak en daarna neem ik afscheid. 


De praktijk 


Sectoren en organisaties die tot voor kort vrij autonoom naast elkaar konden werken worden nu elkaars partners.

Dit zijn we niet gewend en vraagt om andere competenties van partijen en er ontstaat een nieuwe rolverdeling.

Verandering vraag om een andere bewustwording. Samen te gaan leren en ontdekken.

Oude verdienmodellen die niet meer werken, loslaten. Wij gaan naar: hoe kunnen we samen meerwaarden creëren voor de eindgebruiker.    


Wat kan ik voor jou betekenen? 

 

We starten altijd met een 1:1 gesprek met elkaar om te bespreken wat jouw behoefte is. 

Vervolgens kijken we samen wat de beste aanpak is en welke rol ik kan vervullen als netwerk coach.  

 

Klik hier voor het maken van een afspraak of meer informatie.  

Social mediaWij bellen terug

Diensten
Algemene voorwaarden
Bereikbaarheid
Holistico
Deel Vervoer
Algemene voorwaarden
AdresgegevensOver mij
Leefomgeving
Privacy statement
Contactformulier
Projecten
Helen Vieren
Disclaimer
Routebeschrijving
ReferentiesMVO nevenactiviteiten

Bij Holistico staat duurzaamheid centraal. Alles wat we doen, doen we
met eerlijke intenties en de wens om mooie dingen te maken die inspireren.
Onze missie bestaat uit het creëren en ontwikkelen van originele oplossingen.